วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

วัดไฮสร้อย – แพร่

ชื่อวัด : วัดไฮสร้อย – แพร่

รหัสวัด : 03540305001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/4/1906

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2470

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ