วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

วัดไฮตาก – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดไฮตาก – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04340712005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2462

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/3/2541

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ