วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดไฮคำ – หนองคาย

ชื่อวัด : วัดไฮคำ – หนองคาย

รหัสวัด : 63143010002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 13/1/2555

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ เสริมสุข หมู่ที่ 3 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ