วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรโลก – เพชรบุรี

ชื่อวัด : วัดไตรโลก – เพชรบุรี

รหัสวัด : 02760101007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2427

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2430

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ