วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรแก้ว – สกลนคร

ชื่อวัด : วัดไตรแก้ว – สกลนคร

รหัสวัด : 04471104004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ