วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรสุวรรณาราม – นครศรีธรรมราช

ชื่อวัด : วัดไตรสุวรรณาราม – นครศรีธรรมราช

รหัสวัด : 05801204001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2459

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2503

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80330

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ