วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรสามัคคี – สมุทรปราการ

ชื่อวัด : วัดไตรสามัคคี – สมุทรปราการ

รหัสวัด : 02110114001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 26/3/2516

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 24/10/2521

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ