วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรสามัคคี – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดไตรสามัคคี – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 63133210001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 29/5/2563

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ ปลาเดิดน้อย หมู่ที่ 9 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ