วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรสามัคคี – ตรัง

ชื่อวัด : วัดไตรสามัคคี – ตรัง

รหัสวัด : 05920621001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2455

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2494

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ