วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรสรณาคม – ฉะเชิงเทรา

ชื่อวัด : วัดไตรสรณาคม – ฉะเชิงเทรา

รหัสวัด : 02240407001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2481

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 6/11/2539

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ