วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรศิริมงคล – ชัยภูมิ

ชื่อวัด : วัดไตรศิริมงคล – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04361206009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2479

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ