วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรวิทยาราม – นครศรีธรรมราช

ชื่อวัด : วัดไตรวิทยาราม – นครศรีธรรมราช

รหัสวัด : 05800911002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2478

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2503

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ