วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรราษฎร์สามัคคี – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดไตรราษฎร์สามัคคี – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330811004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 19/9/2543

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 28/6/2548

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ