วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรราษฎร์รัตนาราม – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดไตรราษฎร์รัตนาราม – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 62133020001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 27/5/2562

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ โนนแดง หมู่ที่ 5 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ