วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรรัตน์ – หนองคาย

ชื่อวัด : วัดไตรรัตน์ – หนองคาย

รหัสวัด : 63143150001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 18/10/2562

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ เลิศไมตรี หมู่ที่ 9 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ