วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรรัตน์ – บุรีรัมย์

ชื่อวัด : วัดไตรรัตน์ – บุรีรัมย์

รหัสวัด : 04311014002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2481

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2529

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ