วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรรัตน์ – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดไตรรัตน์ – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04302106005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2484

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/6/2540

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ