วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรรัตน์เจริญผล – เพชรบุรี

ชื่อวัด : วัดไตรรัตน์เจริญผล – เพชรบุรี

รหัสวัด : 02760409002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 6/2/2516

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/7/2529

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ