วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรรัตน์วนาราม – นครพนม

ชื่อวัด : วัดไตรรัตน์วนาราม – นครพนม

รหัสวัด : 04480101011

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 9/10/2524

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ