วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรรัตนาราม – อ่างทอง

ชื่อวัด : วัดไตรรัตนาราม – อ่างทอง

รหัสวัด : 02150412003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2450

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 30/10/2479

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ