วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรรัตนาราม – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดไตรรัตนาราม – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320111002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 26/3/2516

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 20/10/2517

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ