วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรรัตนาราม – สุพรรณบุรี

ชื่อวัด : วัดไตรรัตนาราม – สุพรรณบุรี

รหัสวัด : 02720111004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/11/2537

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ