วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรรัตนาราม – ระยอง

ชื่อวัด : วัดไตรรัตนาราม – ระยอง

รหัสวัด : 02210311004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 24/2/2521

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/2/2540

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ