วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรรัตนาราม – นครสวรรค์

ชื่อวัด : วัดไตรรัตนาราม – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02601305009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/4/2550

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ