วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรรัตนาราม – ตาก

ชื่อวัด : วัดไตรรัตนาราม – ตาก

รหัสวัด : 03630606006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 7/7/2543

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก รหัสไปรษณีย์ 63110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ