วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรรัตนาราม – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดไตรรัตนาราม – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02710201004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2484

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/3/2553

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ