วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรรัตนาราม – กรุงเทพมหานคร

ชื่อวัด : วัดไตรรัตนาราม – กรุงเทพมหานคร

รหัสวัด : 01100502002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2435

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 30/1/2514

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ