วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรรัตนากร – พังงา

ชื่อวัด : วัดไตรรัตนากร – พังงา

รหัสวัด : 05820401002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2438

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2472

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา รหัสไปรษณีย์ 82130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ