วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรรงค์ – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดไตรรงค์ – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02710401005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2481

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71250

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ