วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรยางค์วนาราม – พิจิตร

ชื่อวัด : วัดไตรยางค์วนาราม – พิจิตร

รหัสวัด : 02660203003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 19/1/2516

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 9/1/2547

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ