วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรมุขชยาราม – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดไตรมุขชยาราม – ชลบุรี

รหัสวัด : 02200104003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 22/6/2508

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2509

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 13 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ