วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรมิตร – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดไตรมิตร – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320408004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/4/2550

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/7/2559

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ