วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรมิตร – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดไตรมิตร – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04401510001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2455

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ