วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรมิตร – กาฬสินธุ์

ชื่อวัด : วัดไตรมิตร – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04460712004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2484

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2523

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ