วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรมิตรสงเคราะห์ – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดไตรมิตรสงเคราะห์ – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04343003003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2360

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2370

ที่อยู่ : เลขที่ ค้อ หมู่ที่ 4 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ