วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรมิตรวิทยาราม – สกลนคร

ชื่อวัด : วัดไตรมิตรวิทยาราม – สกลนคร

รหัสวัด : 04470109004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2383

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ