วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรมิตรวิทยาราม – กรุงเทพมหานคร

ชื่อวัด : วัดไตรมิตรวิทยาราม – กรุงเทพมหานคร

รหัสวัด : 01101303001

ประเภทวัด : พระอารามหลวง

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2375

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/8/2490

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.ตลาดน้อย อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ