วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรมิตรวราราม – สมุทรปราการ

ชื่อวัด : วัดไตรมิตรวราราม – สมุทรปราการ

รหัสวัด : 02110503002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2455

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 9/8/2553

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10290

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ