วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรมิตรประชาราม – นครพนม

ชื่อวัด : วัดไตรมิตรประชาราม – นครพนม

รหัสวัด : 04481202002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ