วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรมิตรนพคุณ – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดไตรมิตรนพคุณ – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04302007010

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/7/2553

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/2/2557

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 16 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ