วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรมิตรธรรมาราม – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดไตรมิตรธรรมาราม – สุรินทร์

รหัสวัด : 63132100001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 29/5/2563

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ ตะกอยอด หมู่ที่ 6 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ