วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรมิตติการาม – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดไตรมิตติการาม – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04401606011

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 9/3/2558

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ