วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรมาศ – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดไตรมาศ – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04331012007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2481

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2517

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ