วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรมารคสถิต – พังงา

ชื่อวัด : วัดไตรมารคสถิต – พังงา

รหัสวัด : 05820406001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2288

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2320

ที่อยู่ : เลขที่ โคกกลอย หมู่ที่ 2 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา รหัสไปรษณีย์ 82140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ