วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรมัคคาราม – เชียงราย

ชื่อวัด : วัดไตรมัคคาราม – เชียงราย

รหัสวัด : 03570503005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2483

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ