วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรภูมิ – เพชรบูรณ์

ชื่อวัด : วัดไตรภูมิ – เพชรบูรณ์

รหัสวัด : 02670307001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2323

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/3/2533

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ