วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรภูมิ – สกลนคร

ชื่อวัด : วัดไตรภูมิ – สกลนคร

รหัสวัด : 04471103004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2434

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ