วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรภูมิ – มุกดาหาร

13 ธ.ค. 2023
19

ชื่อวัด : วัดไตรภูมิ – มุกดาหาร

รหัสวัด : 04490701003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2438

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2467

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ