วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรภูมิ – บุรีรัมย์

ชื่อวัด : วัดไตรภูมิ – บุรีรัมย์

รหัสวัด : 04311103002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/7/2563

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ