วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรภูมิ – บึงกาฬ

13 ธ.ค. 2023
22

ชื่อวัด : วัดไตรภูมิ – บึงกาฬ

รหัสวัด : 04430901002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2450

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 8/6/2524

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ